3.jpg
hrc statuten tarieven regels
RIJBAANREGELS VOOR DE BAK Net als in het verkeer gelden ook in de rijbanen van deze stal regels.

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodpuhrs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan met luid worden aangekondigd.
Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte.
 • Wanneer er meerdere combinaties rijden, dan gaat dressuur rijden voor springen.
 • Wanneer er meer combinaties springen, dan dient het springen van een hindernis te worden aangekondigd.
 • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.
 • Tijdens de lessen bevinden zich geen voorwerpen in de rijbaan die niet nodig zijn voor de les.
 • Tijdens springlessen mogen geen lepels aan de staanders hangen, tenzij de bomen er op liggen. Ook mogen er geen staanders aan de wand bevestigd worden. De achterste boom van een hindernis mag uitsluitend worden ondersteund door een FEI goedgekeurde veiligheidslepel.

HUISREGELS VOOR RUITERS, MENNERS, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS, EIGENAREN VAN PAARDEN EN BEZOEKERS Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen, kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Voor iedereen geldt:
 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbanen rust te heersen. Leswisselingen moeten op een geordende wijze plaatsvinden.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • De stallen zijn slechts toegankelijk voor leden die daar een paard hebben gestald en hun eigenaar.
 • Er mag in de rijbanen en te paard niet worden gerookt.
 • Aanwijzingen van het bestuur, instructeurs of van medewerkers dienen door iedereen te worden opgevolgd.
Voor iedere ruiter geldt, dat tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:
 1. gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelrieman dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben.
 2. Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen.
 3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen.
 4. Ruiters en menners is het tijdens het rijden op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en kleding te dragen.
 5. De rijbaanregels in acht te nemen.
Copyright 2007 - 2017 © De Hilversumse Rijclub. All rights reserved.